Privacy policy

De website die je bezoekt wordt beheerd door of namens MATCHH.
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waar deze website naar doorlinkt. MATCHH verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede met overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Onder “persoonlijke gegevens” vallen de gegevens die het mogelijk maken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld uw volledige naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
MATCHH verzamelt persoonlijke gegevens over u wanneer u via onze website of anderszins informatie verstrekt of aanvraagt. Wij gebruiken deze gegevens voor het versturen van de door u aangevraagde e-mails en voor administratieve doeleinden.
Wij zullen geen persoonlijke gegevens overdragen aan derden in de normale bedrijfsgang, tenzij dit vereist is voor de aard van de overeenkomst of juridische omstandigheden.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy.  Helaas kunnen wij met in acht neming van voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze deze partijen annonieme of persoonlijke gegevens verwerken.

U kunt altijd via mail aan MATCHH vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Ook kunt u deze gegevens laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. MATCHH zal deze gegevens zo spoedig mogelijk aanpassen.

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u via mail contact met ons opnemen.

Wij hopen dat deze verklaring onze procedures aangaande uw persoonlijke gegevens verduidelijkt.Wij kunnen de inhoud van deze verklaring op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan door de gewijzigde verklaring naar het e-mailadres dat u aan ons heeft gegeven te verzenden of door de gewijzigde verklaring op onze site te plaatsen.